Ø-pas

Ø-passet

I 2016 udviklede ø-turismeambassadør Britta Leth som et forsøg og et nyt tiltag et ø-pas, som præsenterede 35 øer med færgeadgang.
I ø-passet er hver ø præsenteret med et kort, et foto, faktaoplysninger, hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer. I 2016 blev der trykt knap 50.000 ø-pas, og de blev revet væk af turisterne.

Med støtte fra Landdistriktspuljen er der i 2017 trykt 193.000 danske ø-pas, samt dertil 75.000 tysk/engelske, og antallet af øer er fra medio 2018 udvidet til 38.

Fra 1. februar 2018 har Landdistrikternes Fællesråd overtaget ø-pas-konceptet. De kan kontaktes her: oepas@landdistrikterne.dk

Konkurrer med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer !

Ø-passet præsenterer 37 danske øer med færgeadgang (- samt Mandø hvortil man kan køre på en tidevandsvej).
I ø-passet er hver ø præsenteret med et kort, et foto, faktaoplysninger om hvad, der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside.
I et blankt cirkelfelt ved den enkelte ø kan man fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker.

Ø-passet findes på dansk og i en udgave på tysk/engelsk. Se dem online:
– dansk: Læs mere her
– English/Deutsch: Læs mere her

Hvordan får man fat i et Ø-pas??

Man kan finde det på de fleste ø-færger eller turistkontorer på de øer, der har et sådant, så længe lager haves. Her er det ofte gratis.

Ø-passet kan også mod ekspeditionsgebyr og porto bestilles på her

Mere ø-pas, mere ø-hop

På VisitDenmarks platform har ø-passet en speciel hjemmeside: www.oepas.dk, der præsenterer ø- passet og de 37 øer. Her finder du oplysninger om den enkelte ø og turistprodukter på øen.

På Dansk Ø-feries hjemmeside www.danskoferie.dk kan man se tilbud fra flere af øerne.

På facebook øhop er der insipration til øbesøg og ikke mindst konkurrencer hvor man kan vinde forskellige ø-oplevelser.

Ø-passet online:

Ø-passet har på VisitDenmarks platform sin egen hjemmeside: www.oepas.dk. Her præsenteres dels ø-passet og dels de øer, der er med i passet. Det er således nu lykkes at få en samlet præsentation af det danske ørige, og det er her muligt for turisterne at finde oplysninger om den enkelte ø samt de turistprodukter på øen, der er oprettet i GuideDanmark.

Endvidere er ø-passet præsenteret hos Dansk øferie på  www.danskoferie.dk, hvorfra ø-passet kan bestilles mod ekspeditionsgebyr.

Facebook-profilenØ-hop har over 5000 likers. Her er gennemført flere forskellige konkurrencer og distribueret informationer. Nogle opslag er boostet, og det har givet god respons og flere likes.