Øerne på turismelandkortet: Ø-pas 2017

I 2017 har vi i et separat projekt fortsat udviklingen af ø-passet, der blev sat i søen i 2016.
Projektet består foruden det fysiske ø-pas – et lille hæfte, der ligner et pas og præsenterer 37 danske øer – også af markedsføring af de danske øer og synliggørelse af øernes attraktioner.

Projektet startede 1. februar 2017 og er afsluttet i februar 2018. Selve ø-pas-konceptet er overdraget til Landdistrikternes Fællesråd pr. 1. februar 2018. De kan kontaktes her:  oepas@landdistrikterne.dk
Projektet var et samarbejde mellem Sammenslutnignen af Danske småøer og LAG Småøerne, Færgesekretariatet, VisitDenmark og Danske Færger.

Læs projektbeskrivelsen her: Læs mere her (Pdf-fil)

Læs om projektets mange aktiviteter i denne status for projektet, september 2017: Læs mere her (Pdf-fil)

Fra 1. februar 2018 har Landdistrikternes Fællesråd overtaget ø-pas-konceptet. De kan kontaktes her: oepas@landdistrikterne.dk

Ø-passet

I 2016 udviklede ø-turismeambassadør Britta Leth som et forsøg og et nyt tiltag et ø-pas, som præsenterede 35 øer med færgeadgang.
I ø-passet er hver ø præsenteret med et kort, et foto, faktaoplysninger, hvad der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside. I et blankt felt ved præsentationen af den enkelte ø kan turisten fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker. Denne gimmick er turisterne vilde med og konkurrerer gerne med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer. I 2016 blev der trykt knap 50.000 ø-pas, og de blev revet væk af turisterne.

Med støtte fra Landdistriktspuljen er der i 2017 trykt 193.000 danske ø-pas, samt dertil 75.000 tysk/engelske, og antallet af øer er fra medio 2018 udvidet til 38.

Konkurrer med familie og venner om, hvem der har besøgt flest øer !

Ø-passet præsenterer 37 danske øer med færgeadgang (- samt Mandø hvortil man kan køre på en tidevandsvej).
I ø-passet er hver ø præsenteret med et kort, et foto, faktaoplysninger om hvad, der kan ses og opleves på øen samt en QR-kode til øens hjemmeside.
I et blankt cirkelfelt ved den enkelte ø kan man fra en plade på havnen eller færgen gnide en silhuet af øen over med en særlig pen og på den måde samle på ø-mærker.

Ø-passet findes på dansk og i en udgave på tysk/engelsk. Se dem online:
– dansk: bit.ly/oepasDK
– English/Deutsch: bit.ly/Inselpass

Hvordan får man fat i et Ø-pas??

Man kan finde det på de fleste ø-færger eller turistkontorer på de øer, der har et sådant, så længe lager haves. Her er det ofte gratis.

Ø-passet kan også mod ekspeditionsgebyr og porto bestilles her

Mere ø-pas, mere ø-hop

På VisitDenmarks platform har ø-passet en speciel hjemmeside: www.oepas.dk, der præsenterer ø- passet og de 37 øer. Her finder du oplysninger om den enkelte ø og turistprodukter på øen.

På Dansk Ø-feries hjemmeside www.danskoferie.dk kan man se tilbud fra flere af øerne.

På facebook øhop er der insipration til øbesøg og ikke mindst konkurrencer hvor man kan vinde forskellige ø-oplevelser.

Ø-passet online:

Ø-passet har på VisitDenmarks platform sin egen hjemmeside: www.oepas.dk. Her præsenteres dels ø-passet og dels de øer, der er med i passet. Det er således nu lykkes at få en samlet præsentation af det danske ørige, og det er her muligt for turisterne at finde oplysninger om den enkelte ø samt de turistprodukter på øen, der er oprettet i GuideDanmark.

Endvidere er ø-passet præsenteret hos Dansk øferie på  www.danskoferie.dk, hvorfra ø-passet kan bestilles mod ekspeditionsgebyr.

Facebook-profilenØ-hop har over 5000 likers. Her er gennemført flere forskellige konkurrencer og distribueret informationer. Nogle opslag er boostet, og det har givet god respons og flere likers.

Tænketank for dansk øturisme

I regi af projektet blev der nedsat en tænketank for dansk øturisme med det formål at drøfte udviklingsmuligheder for dansk ø-turisme.

Repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer, LAG Småøerne, Færgesekretariatet, Færgen og VisitDenmark foruden Dansk Kyst- og Naturturisme har deltaget i tænketankens møder.
Tænketanken har med afsæt i den interesse, som ø-passet har skabt for øerne, haft fokus på den fortsatte udvikling af turismeerhvervet – på den enkelte ø og på øerne generelt.
Som afslutning på tænketankens arbejde  afholdt Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne et seminar den 24. januar 2018. 61 deltagere, primært fra ø-turismevirksomheder og turismeorganisationer, deltog imellem oplæg i debatten om at styrke dialogen og udviklingen af turismen på de danske øer.

Se referat og program fra seminaret her: Læs mere her (Pdf-fil)

Find oplæg fra seminaret her:

Britta Leth: Læs mere her (Pdf-fil)

M. Priesholm: Læs mere her (Pdf-fil)

Eskild Hansen: Læs mere her (Pdf-fil)

Kirsten Olsen: Læs mere her (Pdf-fil)

Mads Sletbjerg: Læs mere her (Pdf-fil)

Jacob Lei: Læs mere her (Pdf-fil)

Projektet er støttet af midler fra Landdistriktspuljen samt Færgesekretariatet og Danske Færger.