Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne 

Til efteråret 2018 går aktiviteterne for alvor i gang i det nye, toårige bosætningsprojekt som Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne har startet i foråret 2018. I juni ansættes en bosætningskonsulent som starter den 1. september.

Vi har inviteret øernes beboerforeninger eller andre der arbejder med bosætning til at deltage i et bosætnings-netværk – se mere her: invitation-til-bosætning-med-skema.pdf

Projektets formål er kort fortalt at skabe bosætning på de danske småøer – men hvordan?
Vi vil tage udgangspunkt i øernes ønsker og behov og udvikle og styrke bosætningsarbejdet på øerne.

Projektet har fire hovedindsatser:

  • Netværks- og kompetenceudvikling
Med en række workshops tilbyder vi fra efteråret 2018 øernes beboerforeninger og andre ø-foreninger ny viden og inspiration i bosætningsarbejdet. De konkrete emner i workshopsne afgør vi efter en dialog med øerne og deres repræsentanter kort efter projektets opstart – byd gerne ind med emner allerede nu!
  • Formidlingskampagne
Mulighederne for at bo og leve på småøerne skal synliggøres. Gode fortællinger om øer som et godt sted at bosætte sig skal kommunikeres ud. Målgruppen er den brede, danske offentlighed og lokalområder tæt på småøerne.
  • Matchmaking, erhverv
Vi skal afprøve om der er potentiale for bosætning ved at matche en konkret erhvervsbranche med en målgruppe af potentielle ø-iværksættere. De muligheder, der generelt er for at drive erhverv på småøerne skal også tydeliggøres.
  • Model for ø-konsulent

Vi vil undersøge mulighederne for at etablere lokale ø-konsulenter, der skal fremme bosætning gennem en intensiv og professionel indsats, med inspiration fra de meget positive erfaringer fra Orø. Målgruppen for denne indsats er beboerforeningerne og ø-kommunerne.

Vil du vide mere om projektet så læs projektbeskrivelsen her: Nye naboer – mere ø-liv

Projektet bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Desuden vil småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper i høj grad blive inddraget.

Sammenslutningen af Danske Småøer har søgt og fået  i alt 880.000 kr. i LAG-tilskud og ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) til projektet.

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL): http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm